Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Kultury - Domaradz

Domaradz 345, 36-230 Domaradz

 

Rekrutacja

DYREKTOR

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DOMARADZU

OGŁASZA  NABÓR

NA STANOWISKO MŁODSZEGO INSTRUKTORA

 


 

Nazwa i adres jednostki zatrudniającej:
Gminny Ośrodek Kultury
36-230 Domaradz 345
Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu (praca w godzinach popołudniowych)

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymagania konieczne:
-    wykształcenie minimum średnie (mile widziane specjalistyczne- teatr, plastyka)
      lub
-    studium animatorów kultury

Wymagania dodatkowe:
-    doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą,

-    doświadczenie w prowadzeniu zajęć teatralnych i plastycznych z dziećmi i młodzieżą,

-    znajomość komputera
-    duża motywacja do pracy oraz dyspozycyjność
-    komunikatywność, kreatywność, umiejętność współpracy w grupie,
-    mile widziane prawo jazdy.

Zakres głównych zadań:
-    organizacja różnorodnych form pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi,
-    inspirowanie i współorganizowanie imprez kulturalnych,
-    udział w imprezach plenerowych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury,

Wymagane dokumenty:
-    list motywacyjny;
-    curriculum vitae;
-    kserokopie świadectw pracy;
-    kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie;
-    kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
-    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych

-    List motywacyjny, CV, klauzule o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

      (RODO)  oraz pozostałe oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.
 
Informacje dodatkowe:
-    Informacje na temat naboru na stanowisko można uzyskać w biurze Gminnego Ośrodka Kultury, w godzinach 8:00 – 15:00, tel. /13/ 4347041 w. 61.
-    Dokumenty należy składać do dnia 28 maja 2021 r. włącznie, do godziny 15.00  w biurze Gminnego Ośrodka Kultury lub drogą pocztową (ważna jest data otrzymania) na adres: Gminny Ośrodek Kultury, 36-230 Domaradz 345 – w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy konkursu na młodszego instruktora”.

Postępowanie rekrutacyjne zostanie zakończone do dnia 31 maja 2021 r.

 

Informacja

o wyborze na wolne stanowisko w Gminnym Ośrodku Kultury w Domaradzu.

 

                W wyniku przeprowadzonego otwartego naboru na stanowisko młodszego instruktora kultury w Gminnym Ośrodku Kultury w Domaradzu została wybrana P. Jadwiga Kleczyńska zam.
w Domaradzu.

 

Uzasadnienie!

W wyniku ogłoszenia naboru w ustalonym terminie wpłynęła 1 oferta.

Kandydatka spełnia wymagania określone w ogłoszeniu. Wyboru dokonano na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Komisja w składzie:

1.Wojciech Walus - dyr. GOK Domaradz

2. Monika Stodolak - Główny Księgowy GOK Domaradz

 

Domaradz, 2021-05-31                                                                

Informacje

Liczba wyświetleń: 104
Utworzono dnia: 19.05.2021

Historia publikacji

  • 03.06.2021 21:20, Administrator
    Edycja strony: Rekrutacja
  • 19.05.2021 12:34, Administrator
    Edycja strony: Rekrutacja
  • 19.05.2021 12:31, Administrator
    Dodanie strony: Rekrutacja